حوصله ام تمام شد

صبرم از دست خودم سر رفت

 

چاره ای نمی يابم.

           - نيافته ام -

......وغضروف هايم

              ندانسته

              منتظر حرکتی هستند.

/ 10 نظر / 4 بازدید
هنا

سلام .۳ تا شعر آخری رو خوندم .زيبا بود و تامل بر انگيز .مرسی . مال خودتونه؟؟

شاهزاده ي سرطاني

سلام و ارادت . منزل جديد مبارک . به نظر زياد مهم نيست آدم کجا باشه چون نوشته ها انگار تغييری نکردند از نظر آب و هوا ولی خود نوشته : با غضروف ها عجيب دچار مشکل شدم . غضروف خيلی سنگين بود انگار . داشتم به معنی منطقی حرکت غضروف فکر ميکردم . شايد فقط برای کاربرد کلمه استفاده شده باشه ولی سنگينه و ذهن منو مشوش ميکنه . يعنی کرده . موفق باشيد . هميشه بعد از اسباب کشی صاب خونه ها چيزی رو جا ميگذارند . جای ديگه هم مجبور شدم تذکر بدم .

شكر تلخ

بی دعوت اومدم .... ولی اگه بدونم سکرت بوده ميرم...

علي اكبر كرماني

اظاعت امر كردم دوست من . در ميلي كه فرستاده بودم همين را پرسيده بودم . پايدار باشي و هميشه همين طور پر تلاش

قفس نشين

سلام /چه بی صدا و خاموش خانه عوض کرده ايد. اگر قرار بر سکرت بودن است ما هم ديگر سر نمی زنيم . خيالی نيست ...

حكيم

زيبا بود موفق باشيد